REKLAMA

Ogólnopolskie Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych w Ustrzykach Dolnych

USTRZYKI DOLNE / PODKARPACIE. Zarząd I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych oraz Burmistrz Ustrzyk Dolnych mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskim Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Celem wydarzenia jest spotkanie wszystkich podmiotów biorących udział w procesie tworzenia, zarządzania i nadzorowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz organów założycielskich żłobków i klubów. W trakcie Forum odbędzie się debata nad propozycjami zmian systemowych w obszarze żłobków i klubów dziecięcych, które zostaną zaprezentowane przez kadrę kierowniczą placówek oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Postulaty i rekomendacje wypracowane w ramach Forum zostaną przekazane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w celu poddania analizie i dalszego procedowania. Podczas Forum zostaną zmapowane najważniejsze obszary, które wymagają niezbędnych zmian systemowych, zarówno dla żłobków i klubów dziecięcych, ale również dla jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wymaga gruntownych zmian i dostosowania do obowiązujących realiów.

MIEJSCE WYDARZENIA:

USTRZYKI DOLNE, Ustrzycki Dom Kultury, ul. 29 Listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne

ADRESACI FORUM:

Dyrektorzy żłobków
Kierownicy klubów dziecięcych
Opiekunowie , dzienni opiekunowie
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
Organy założycielskie

PROGRAM:

 • Dr Radosław Piotrowicz – monitorowanie rozwoju małego dziecka (skrining rozwojowy) w międzysektorowym modelu wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.
 • Dr Anna Mikler – Chwastek – potrzeby neurorozwojowe małego dziecka.
 • Dr Aneta Jegier – potrzeby społeczno – emocjonalne dzieci i rodziców.
 • Mgr Robert Wilczek, mba – debata i warsztat – propozycje zmian systemowych w obszarze instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (z perspektywy żłobków, klubów oraz jednostek samorządu terytorialnego). Zobowiązania wynikające z krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności zawarte w a57g pn. „wdrożenie standardów jakości opieki nad dziećmi, w tym wytycznych edukacyjnych oraz standardów usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3.
 • Mgr Bartosz Romowicz – kierunki zmian w prawie w zakresie opieki żłobkowej – postulaty de lege ferenda.
 • Mgr Karina Kwaśnik, emba – dobre praktyki na przykładzie żłobka miejskiego w Ustrzykach Dolnych.
 • Wizyta studyjna – Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych.

I DZIEŃ: czwartek 7 września 2023 r.

 • 10.00 – rejestracja
 • 10.30 – 16.00 – wykłady i debata
 • 14.00 – Lunch
 • 19.00 – Uroczysta kolacja inauguracyjna

II DZIEŃ: piątek 8 września 2023 r.

 • 9.00 – Rejestracja
 • 9:30 – 12.30 -Wykłady i debata
 • 12:30 – 13:30 – Lunch
 • 14:00 – Zakończenie

Informacje i zapisy:

Koszt: 190 zł.

W cenie: przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja, certyfikat udziału w Forum.

Adres e-mail: stowarzyszenie@zlobkikluby.org

Numer telefonu: 888 282 846, 507 442 085.

FORUM – ulotka – pdf.

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

31-08-2023