REKLAMA

Bezpieczne wakacje na drogach

Wakacje. Wiele osób wybierze się w podróż samochodem. Na drodze pojawi się również wielu użytkowników motocykli, rowerów, hulajnóg oraz pieszych. Nad zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu czuwać będą policjanci ruchu drogowego.

Podróż, niezależnie od tego jaki środek transportu wybierzemy, powinna być bezpieczna zarówno dla nas jak i dla innych. W trakcie trwania wakacji można spodziewać się zwiększonych sił policyjnych na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc letniego wypoczynku. Policjanci będą prowadzić kontrole zwracając szczególną uwagę m.in. na:

  • przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości,
  • sposób przewożenia bagażu,
  • stan techniczny pojazdów,
  • czas pracy” kierowców wykonujących przewóz drogowy osób,
  • korzystanie z pasów bezpieczeństwa i właściwe przewożenie dzieci w pojazdach,
  • stan trzeźwości kierujących.

Funkcjonariusze będą reagować na wszystkie przypadki nie przestrzegania przepisów, w szczególności skutkujące niebezpiecznymi zdarzeniami na drogach jak np. przekroczenia dopuszczalnej prędkości, wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych – zwłaszcza w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych.

Ponadto w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji został przygotowany wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego z województw.

Na terenie całego kraju prowadzone są również przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne, w ramach których policjanci przypominają uczestnikom ruchu o potrzebie przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

W działania Policji promujące bezpieczeństwo na drogach po raz kolejny włączy się firma Screen Network S.A. dzięki której na ponad 20 tysiącach wielkopowierzchniowych ekranów, w całym kraju będzie wyświetlana „Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2024”. Będzie ona aktualizowana przez cały okres wakacji.

Pamiętajmy, że dla każdego jest miejsce na drodze.

BRD KGP

22-06-2024